Všeobecne informacie:

Štart

Zodpovedný

Vylúcenie zo zodpovednosti

Kontakt

VYLÚCENÝ ZÁVÄZOK

Zo zákonných dôvodov sme povinní upozorniť Vás na nasledujúce:
Copyright
Všetky texty, grafiky, fotky, konštrukčné obrázky na tejto stránke – pokiaľ nie je uvedený iný Copyright –sú pre AQISUM Consulting e.U. chránené autorským právom. Každé využitie, okrem úzkych hraníc zákona autorského práva, je bez povolenia AQISUM Consulting e.U. zakázané a trestné.
Online obsah:
AQISUM Consulting e.U. nie je zodpovedná za presnosť, úplnosť a kvalitu zverejnených informácií.
Nemôžu byť vznesené obvinenia proti AQISUM Consulting e.U. za škody spôsobené nesprávnym používaním, nepresnosťou alebo neúplnosťou údajov, okrem prípadov, keď je dokázateľné, že autor zaviedol čitateľa úmyselne alebo z nedbanlivosti do omylu. Všetky ponuky sú neviazané a ručenie je vylúčené. Vyhradzujeme si právo, meniť údaje bez predchádzajúceho oznámenia.
Ochrana údajov
AQISUM Consulting e.U. zaobchádza s informáciami prísne dôverne.
Naši spolupracovníci sú povinní k mlčanlivosti a k ochrane zverených informácií. Webserver AQISUM Consulting e.U. štandardne ukladá Váš Internet Service Provider, webovú stránku, z ktorej nás navštívite ako aj dátum a trvanie návštevy. Takto zozbierané informácie nemôžu byť použité na bezprostrednú identifikáciu osôb. Zadávanie osobných údajov (meno, obchodný názov, kontakty) je na základe dobrovolnosti.
Referencie a odkazy
AQISUM Consulting e.U. nie je zodpovedná za obsah aktívnych odkazov a referencií AQISUM Consulting e.U. . Tieto odkazy sú čisto informatívne a neznamenajú podporu tejto stránky. V čase zostavenia odkazov a referencií sa nenachádzal na tejto stránke ilegálny obsah. Vytvorenie aktívnych odkazov k webovej stránke AQISUM Consulting e.U. sa povoluje v prípade, ak AQISUM Consulting e.U. bude správne predstavená a nedôjde k omylom.